หน้าแรก | Home เกี่ยวกับเรา | About บริการ | Services สินค้า | Products ความรู้ทั่วไป | Knowledge ผลงาน | Portfolio ติดต่อเรา | Contact
ความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ
สินค้ายอดนิยม
สินค้าทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/05/2016
ปรับปรุง 06/04/2020
ผู้เข้าชมทั้งหมด 29,004
ผู้เข้าชมวันนี้ 9
หน้าเข้าชม 117,729
สินค้าทั้งหมด 30

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก
 

 

ปลวก

ปลวกจัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ ที่สำคัญมาก ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศน์ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้นเพราะว่า ปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลส ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในไม้และเส้นใยต่างๆ เป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต

 

ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของปลวก

            ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง นิสัยไม่ชอบสว่าง ชอบมืด อับชื้น แบ่งแยกหน้าที่กันทำงานออกไปตาม วรรณะต่างๆ รวม 3 วรรณะคือ

1.        วรรณะสืบพันธ์ หรือแมลงเม่า มีทั้งเพศผู้เพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์ และ ขยายพันธุ์ โดยจะบินออกจากรังเมื่อมีสภาพอากาศเหมาะสม เมื่อวางไข่

2.        วรรณะกรรมกร หรือ ปลวกงาน เป็นปลวกตัวเล็กที่พบเห็นกันมาก โดยทั่วไปมีสีขาวนวล ไม่มีปีกไม่มีเพศไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกคลำทางทำหน้าที่หาอาหารป้อนราชินี ราชา ตัวอ่อน และ ทหาร ยังทำหน้าที่สร้างรังทำความสะอาดรัง และเลี้ยงเชื้อรา

3.        วรรณะทหาร เป็นปลวกที่มีหัวขนาดใหญ่ สีเข้ม มีผนังลำตัวที่แข็งแรง ทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรังไม่มีปีก ไม่มีตา ไม่มีเพศ

การสร้างอาณาจักร

                การสร้างอาณาจักร เริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงต้นฤดูฝนภายหลังฝนตก ซึ่งมีปริมาณความชื้นในอากาศสูง โดยแมลงเม่าเพศผู้ และเพศเมียจะบินออกจากรัง ในช่วงพลบค่ำเพื่อมาเล่นไฟ จับคู่ผสมพันธุ์กันจากนั้น จะสลัดปีกทิ้งแล้วลงไป สร้างรังในดินในบริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้นเหมาะสม

นิเวศวิทยาของปลวก

                สภาพความเป็นอยู่ หรือสภาพทางนิเวศวิทยา รวมถึงอุปนิสัย ในการกินอาหารของปลวก แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดและประเภทปลวก ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 2 ประเภท โดยใช้แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

1.        ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้

                ปลวกประเภทนี้อาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางดินมาติดต่อกับพื้นดินเลย ปลวกในกลุ่มนี้เข้าทำลายไม้ คือพบวัสดุแข็งเป็นเม็ด กลมรี ปลวกประเภทนี้มีลักษณะย่อยไปตามลักษณะความชื้นของไม้ที่ปลวกเข้าทำลายดังนี้

1.1     ปลวกไม้แห้ง

                ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ในไม้ที่แห้งหรือไมที่มีอายุการใช้งานมานาน และมีความชื้นต่ำ

1.2     ปลวกไม้เปียก

ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ภายในเนื้อไม้ของไม้ยืนต้น หรือไม้ท่อนซุงล้มตาย ที่มีความชื้นภายในเนื้อไม้สูงส่วนใหญ่จะพบในบริเวณป่าดิบชื้น

2.        ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน

ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดิน แล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยทำท่อทางเดินดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันศัตรู จำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ

2.1     ปลวกใต้ดิน

                เป็นปลวกที่อาศัยและทำรังอยู่ใต้ดิน มีลักษณะของการเข้าทำลายไม้และที่อยู่อาศัยเฉพาะเจาะจงไปแต่ละสกุล เช่น ปลวกในสกุล Coptotermes, Microtermes, Ancistrotermes  และ Hypotermes เป็นต้น

2.2     ปลวกที่อาศัยอยู่ตามจอมปลวก

                เป็นปลวกที่สร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน เช่นปลวกในสกุล GLOBITERMES ODONTOTERMES และ MACROTERMES

2.3     ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก

                เป็นปลวกที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟ หรือโครงสร้างอื่นๆ ภายในอาคาร เช่น ปลวกสกุล Microcerotemes ,Dicuspiditermes, Nasutitermes ,Hospitalitermes เป็นต้น

 

แหล่งอาหารของปลวก จำแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ

1.        ไม้

2.        ดิน และ ฮิวมัส

3.        ใบไม้ และ เศษซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดิน

4.        ไลเคน และมอส

ปลวกส่วนใหญ่ จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ หรือ วัสดุอื่นๆที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียว คือ โปรโตรซัว ในปลวกชั้นต่ำ หรือจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคที่เรีย และเชื้อรา ในปลวกชั้นสูงซึ่งทำหน้าที่ผลิตเอ็นไซม์ ช่วย ในการย่อย อาหารประเภทเซลลูโลสสารประกอบอื่นๆให้กลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ คือ

1.       ช่วยย่อยสลาย อินทรียวัตถุต่างๆได้แก่เศษไม้ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้

2.       มีบทบาท สำคัญ ในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ กบ นก คางคก และสัตว์เลื้อยคลาน ต่างๆ

3.       เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญของมนุษย์ ปลวกบางชนิด สามารถสร้างเห็ดโคน เป็น อาหารที่มีรสชาติอร่อยเละมีราคาแพง สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกร

4.       จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารปลวกสามารถผลิตเอนไซน์บางชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูง นำมาใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต เช่น การย่อยสลายกำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ ตกค้างนาน

 

 


 
 
เกี่ยวกับเรา

เอซี เพส คอนโทรล เอ็กซ์เพิร์ท

ค้นหา
ค้นหา
ประเภท
แลกลิงค์